Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Constantin Spînu

 


Comunicat nr. 185


Precizări de la Ministerul Apărării Naționale referitoare la pensiile militare


Pentru o corectă informare a opiniei publice referitoare la pensiile militare, Ministerul Apărării Naționale face următoarele precizări:

1. Sistemul pensiilor militare de stat din România este reglementat de Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind un sistem ocupațional care se încadrează în pilonul al II - lea privind schemele ocupaționale (profesionale) guvernate de Directiva 86/378/EEC, modificată prin Directiva 97/96/EC. Acest sistem de pensii nu este un sistem contributiv și conform art. 5, alin. (2) din Legea nr. 164/2001, fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat se asigură de la bugetul de stat.

2. Pensia militară medie este de aproximativ 1.700 lei. Peste 72% dintre pensiile militare sunt sub plafonul de 2.000 lei. Situația numerică pe tranșe valorice a pensiilor militare de stat plătite în luna februarie 2009 este următoarea:
39 - 1.000 lei, 13.143 pensionari, reprezentând 16 %
1.001 - 2.000 lei, 45.671 pensionari, reprezentând 55,85%
2.001 - 3.000 lei, 15.881 pensionari, reprezentând 19,42%
3.001 - 4.000 lei, 6.111 pensionari, reprezentând 7,47%
4.001 - 5.000 lei, 765 pensionari, reprezentând 0,93%
peste 5.000 lei, 201 pensionari, reprezentând 0,24%

3. În categoria pensiilor de peste 5.000 lei sunt cuprinse doar două pensii ale foștilor șefi ai Statului Major General, restul fiind pensii ale magistraților militari.

4. Pensiile militare nu includ și alte venituri, cum ar fi sporuri și indemnizații suplimentare.


5. Izvoarele istorice menționează existența sistemului de pensii militare încă din anii 1829-1830 când s-a organizat armata pământeană atât în Muntenia, cât și în Moldova (primul regulament ostășesc cuprindea principii pentru organizarea armatei și în legătură cu "drepturile bănești ale ofițerilor, pensii și socoteli bugetare").

De atunci, legislația în domeniul pensiilor militare s-a schimbat periodic prin emiterea unor acte normative care au reglementat acest sistem, printre care amintim: Decretul nr. 360/22.08.1949 pentru organizarea asigurărilor sociale ale militarilor de carieră; Decretul nr. 293/30.07.1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordă ofițerilor și subofițerilor; Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat și pensia suplimentară; Decretul Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat.


Biroul de presă