Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Col. Leonard MOCANU, tel.: 0744359491

 


Comunicat nr. 202


Cea de-a treia Reuniune a șefilor apărării din țările balcanice 9 iunie 2009 - comunicat comun


După întâlnirile anterioare (Salonic, Grecia, 2007 și Antalya, Turcia, 2008), cea de-a treia Reuniune a șefilor apărării (ai statelor majore generale) din țările balcanice s-a desfășurat la Belgrad, în Serbia, la 9 iunie 2009. Au fost prezenți, în calitate de invitați speciali, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene și comandantul Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli.

Șefii apărării din țările balcanice și-au reafirmat voința de a promova relații bune și de a crește nivelul cooperării, pentru a răspunde la provocările de securitate, la riscurile și amenințările contemporane prin activități militare comune.

Subliniind importanța cooperării regionale și a încrederii reciproce din dorința de a menține și de a îmbunătăți nivelul de securitate a mediului, reuniunea s-a dovedit a fi un mecanism eficient de construire a încrederii și cooperării dintre armatele statelor din regiune.

În acest sens, participanții au fost de acord să se continue procesul și să se ia în considerare pentru viitor noi modalități și forme de cooperare, să se implementeze în continuare activitățile planificate (ateliere de lucru, exerciții, antrenamente întrunite etc.) și să se dezvolte capabilitățile naționale de instruire, care să poată fi puse, alături de alte facilități, la dispoziția unor activități comune.

Șefii apărării au avut consultări și schimburi de păreri cu reprezentanții NATO și ai Uniunii Europene prezenți la activitate, care au exprimat sprijinul acestor instituții față de Reuniune. Ei și-au confirmat dorința de a progresa în direcția întăririi cooperării și a dezvoltării relațiilor.

Pe baza invitației amabile prezentate de șeful Statului Major General al Armatei României, următoarea reuniune se va desfășura, în anul 2010, la București.

Toți participanții au exprimat mulțumiri șefului Statului Major General și întregii Armate a Republicii Serbia pentru găzduirea acestui eveniment și pentru ospitalitatea remarcabilă arătată.


Biroul de presă