Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Carol Florea, tel.0723.018.122

 


Comunicat nr. 227


România și SUA, copreședinți ai Grupului NATO în domeniul neproliferării


România va asigura, împreună cu Statele Unite ale Americii, în perioada 01 iulie 2009 - 30 iunie 2010, copreședinția Grupului NATO în Domeniul Neproliferării - "NATO Senior Defence Group on Proliferation-DGP".

Prin acest demers, țara noastră își asumă, în premieră, responsabilitatea asigurării copreședinției unui grup de lucru la nivel NATO.

"NATO Senior Defence Group on Proliferation-DGP" reprezintă autoritatea politico-militară a NATO care asigură coordonarea activităților specifice neproliferării, având rolul de a consilia Consiliul Nord Atlantic în domeniul dezvoltării capabilităților colective de apărare împotriva riscurilor, amenințărilor și provocărilor de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară - CBRN, combaterii proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de întrebuințare a acestora.

Nivelul de reprezentare al României este asigurat de Ministerul Apărării Naționale prin Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare.

x x x

Rolul DGP în cadrul NATO a devenit tot mai important, în special după Summit-ul de la Praga, din anul 2002, ca urmare a accentuării riscurilor și amenințărilor asimetrice CBRN, dar mai ales datorită faptului că problematica protecției CBRN a trupelor, populației și teritoriului reprezintă una dintre prioritățile strategice ale Alianței.

În perioada 2006-2009, activitatea DGP s-a caracterizat prin dinamism și deschidere, dovadă fiind setul de concepte lansate în această perioadă, care pornesc atât de la ideea identificării măsurilor necesare implementării sarcinilor rezultate în urma summit-urilor NATO la Praga - 2002, Riga - 2006, București - 2008, Strasbourg/Kehl - 2009, cât și de la necesitatea coordonării și cooperării cu celelalte structuri NATO cu responsabilități în domeniu și cu structurile celorlalte organizații internaționale relevante (UE) sau cu partenerii.

Coordonarea lucrărilor DGP este asigurată de instituția copreședinției, asigurată în comun de SUA (copreședinte permanent) și unul dintre Aliații europeni (prin rotație).

Lucrările la nivelul DGP se desfășoară pe două paliere, respectiv în cadrul Sesiunilor Plenare ("DGP Plenary Session") ce includ reprezentanții naționali la nivel de general de două stele sau directori politici, precum și în cadrul Comitetului Director ("DGP Steering Committee") ce includ reprezentanți naționali (nivel șef direcție) și experți pe domenii.

Rolul Comitetului Director este acela de a armoniza pozițiile naționale, de a identifica și dezvolta concepte și măsuri de urmat în vederea îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor comune aferente domeniului neproliferare și pe linia apărării CBRN.

Deciziile se adoptă prin consens la nivelul Sesiunilor Plenare.


Biroul de presă