Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: maior Constantin Spînu

 


Comunicat nr. 298


INFORMAȚIE DE PRESĂ


Direcția Generală de Informații a Apărării nu deține date despre înființarea firmei "Desintco", întrucât agentul economic nu și-a exprimat interesul de a intra în raporturi comerciale sau de altă natură cu Ministerul Apărării Naționale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 346/2006, privind organizarea și funcționarea M.Ap.N., Direcția Generală de Informații a Apărării asigură obținerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea informațiilor și datelor referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și non-militare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative și cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naționale și de informații, cât și cu cele ale statelor membre ale alianțelor, coalițiilor și organizațiilor internaționale la care România este parte și asigură securitatea informațiilor clasificate naționale, NATO și UE la nivelul M.Ap.N.

Un operator economic care își manifestă intenția de a participa la procedurile de atribuire a unor contracte economice cu M.Ap.N., este verificat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, pentru obținerea pe cale legală a avizului de securitate industrială.

Pe cale de consecință, numai în această situație se efectuează, prin structurile specializate, verificări cu privire la operatorul economic în cauză.

Raportat la atribuțiile D.G.I.A., așa cum sunt prevăzute în dispozițiile legale în vigoare, un operator economic poate fi monitorizat doar în condițiile în care activitatea acestuia ar reprezenta riscuri și amenințări care pot afecta securitatea în domeniul militar.


Biroul de presă