Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Monica Szlavik

 


Comunicat nr. 11


Autoevaluarea activității Statului Major General pe anul 2009


Autoevaluarea activității Statului Major General (SMG) pe anul 2009 s-a desfășurat joi, 21 ianuarie, în prezența ministrului apărării naționale, Gabriel Oprea, a șefului SMG, amiral dr. Gheorghe Marin, a șefilor structurilor centrale ale ministerului, categoriilor de forțe și comandamentelor de armă, precum și a cadrelor cu funcții de conducere din SMG.

Amiralul Gheorghe Marin a prezentat obiectivele prioritare pe care SMG le-a avut în anul 2009, în conformitate cu Strategia de transformare a Armatei României. În continuare, locțiitorii șefului SMG, directorul și șefii de direcție din structura superioară de conducere și comandă a armatei au evidențiat modul de îndeplinire a obiectivelor pe anul 2009 din domeniul lor de responsabilitate, respectiv: personal și mobilizare, informații militare, operații, logistică, planificare strategică, comunicații și informatică, instrucție și doctrină, planificarea înzestrării, asigurarea financiar-contabilă, asigurarea asistenței juridice, ordinea și disciplina militară etc.

Concluziile autoevaluării au fost prezentate de amiralul Gheorghe Marin: "Apreciez că, pe baza obiectivelor principale stabilite, cu resursele umane, financiare și materiale pe care le-am avut la dispoziție, ne-am îndeplinit misiunile de apărare a țării și angajamentele asumate pe plan militar la NATO și UE. Am reușit să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus, în condiții financiare deosebit de dificile".

Șeful Statului Major General a subliniat faptul că urmează un an în care trebuie recuperate rămânerile în urmă, iar fondurile puse la dispoziție trebuie cheltuite cu mai multă chibzuință și responsabilitate, în scopul continuării procesului de transformare a armatei și afirmării intereselor României în cadrul comunității europene și euro-atlantice.

Ministrul Gabriel Oprea a apreciat activitatea și rezultatele obținute în anul 2009 de personalul Statului Major General și de cel din structurile subordonate. "Nu spun vorbe mari când susțin că de eforturile și sacrificiile dumneavoastră, ale militarilor, de munca asiduă și lucrul bine făcut depind consolidarea organismului militar național și menținerea durabilă a Armatei României ca pilon de stabilitate", a precizat ministrul apărării naționale, reiterând faptul că prioritățile mandatului său vizează reconsiderarea rolului și locului Statului Major General în arhitectura ministerului, asigurarea condițiilor optime de pregătire și executare a misiunilor de către militarii care acționează în teatrele de operații, sporirea gradului de protecție și siguranță a acestora, prin dotarea lor cu echipamentele și tehnica de luptă cele mai performante.

Referindu-se la resursele de care dispune MApN în acest an, ministrul Oprea a evidențiat faptul că, în ciuda constrângerilor bugetare, trebuie luate toate măsurile pentru ca misiunile și obiectivele de instruire prevăzute a se realiza - atât la nivelul subunităților, unităților, marilor unități, categoriilor de forțe si al comandamentelor, cât și la nivel întrunit - să fie îndeplinite cu încadrarea în limitele financiare repartizate.

"Sunt preocupat de asigurarea drepturilor financiare pentru personalul ministerului, primirea pensiilor, asigurarea asistenței medicale și a condițiilor corespunzătoare de locuit, hrană, echipare și cazare pentru personal, precum și de selecția, pregătirea și perfecționarea resursei umane, astfel încât militarul român să fie privit cu respectul cuvenit de către toți cetățenii, pentru munca plină de riscuri și de privațiuni pe care o desfășoară", a afirmat la încheierea activității ministrul Gabriel Oprea, apreciind că Statul Major General - creierul și inima Armatei României - are nevoie, pentru a face performanță, pentru a funcționa ca un mecanism eficient și profesionist, de resursele necesare. Pentru îndeplinirea obiectivelor viitoare, ministrul a îndemnat, totodată, personalul SMG să lucreze în echipă, să abordeze cu demnitate, curaj și realism sarcinile primite și să cultive mentalitatea de învingător, dovedindu-și permanent profesionalismul.


Biroul de presă