MApN
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22
Nr. 123
INFORMAŢIE DE PRESĂ

Cu privire la desființarea Centrului de sănătate din subordinea Ministerului Apărării Naționale, de la Vața de Jos, facem următoarele precizări:

Încă de la preluarea mandatului, în decembrie 2009, în condițiile gestionării unui buget de avarie, de 1.31% din PIB, comparativ cu nivelul de 2.38% asumat de România pentru apărare, ministrul apărării naționale Gabriel Oprea a dispus o analiză riguroasă la nivelul tuturor structurilor MApN, pentru identificarea domeniilor în care alocarea resurselor bugetare trebuie prioritizată în funcție de necesitățile majore ale Armatei, precum și pentru asigurarea îndeplinirii angajamentelor internaționale ale României în teatrele de operații.

Centrul de sănătate de la Vața de Jos nu dispunea de spații de cazare și tratament proprii, activitatea Centrului desfășurându-se în imobile care nu erau proprietatea M.Ap.N, ci aparțin S.C. Romtelecom S.A., pe baza unui contract de comodat. Pentru aceste imobile, MApN plătea o chirie de aproximativ 300.000 de euro pe an, pe care ministerul nu își permite să o plătească în actualele condiții bugetare, iar Centrul de sănătate nu a reușit să asigure aceasta sumă din venituri proprii. Având în vedere această situație, s-a decis încetarea activității unității, Executivul aprobând, în data de 28 aprilie 2010, HG nr. 431 privind desființarea Centrului de sanatate din subordinea Ministerului Apararii Nationale.

În același timp, ministrul Gabriel Oprea a ordonat măsurile necesare pentru ca refacerea și recuperarea capacității de luptă a personalului Ministerului Apărării Naționale să fie asigurate în Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală "Dr. Dimitrie Cantemir" din Bălțătești, județul Neamț și în celelalte facilități de recuperare pe care le deține M.Ap.N.