Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Locotenent-colonel Liviu Flutur

 


Comunicat nr. 129


Generalul Bădălan: “Auditul trebuie să pună pe primul plan interesele armatei”Auditarea nu trebuie să se limiteze la faza de evaluare a procesului managerial, ci să se realizeze încă din etapele de planificare și programare,” a apreciat astăzi generalul dr. Eugen Bădălan, șeful Statului Major General, în cadrul ședinței de analiză a activității Direcției Audit Intern în anul 2004.

În spiritul importanței deosebite pe care ministrul apărării naționale o acordă activităților de control și audit, Bădălan a subliniat că “auditorul trebuie să pună pe primul plan interesele armatei și să nu fie un opozant al managerului”. Pe de altă parte, la nivel central se impune, în opinia șefului Statului Major General, o foarte bună colaborare a structurii de audit cu Direcția Planificare Integrată a Apărării, cu Direcția Financiar-Contabilă și cu Inspectoratul M.Ap.N.

Șeful Direcției Audit Intern, general de brigadă dr. Mircea Vasilescu, a spus că în anul 2004, prin structura centrală și prin cele opt secții din teritoriu, au fost îndeplinite 3.881 misiuni de audit, care au vizat îndeosebi activități și operațiuni, precum inventarierea patrimoniului, realizarea achizițiilor publice, lichidarea gestionară a unităților desființate, închirierea de elemente patrimoniale sau valorificarea prin vânzare a celor devenite disponibile.

“Am ales să prevenim evenimentele grave, nu doar să asistăm la producerea lor, pentru ca apoi să spunem că am pus umărul la recuperarea prejudiciilor”, a spus generalul Vasilescu. Șeful Direcției Audit Intern apreciază că în cei șase ani de existență a structurii de audit în armată s-a produs o schimbare privind maniera de percepere a specialiștilor acestui domeniu, care în prezent nu mai sunt priviți de personalul din teritoriu drept “controlori financiari de gestiune”, ci ca adevărați consilieri pe probleme cu care se confruntă comandanții.

Generalul Vasilescu a evidențiat calitatea deosebită a subordonaților săi, din rândul cărora, în ultimii doi ani, 30 la sută au urmat, pe propria cheltuială, cursuri de audit financiar-contabil organizate în instituții civile de învățământ. Vasilescu a spus că obiectivul fundamental al direcției pentru anul în curs îl reprezintă creșterea calității și eficacității activităților de audit public intern în conformitate cu exigențele impuse de standardele europene în domeniu.

Prezent la ședința de analiză, secretarul de stat și șef al Departamentului pentru Armamente, Ioan Ion, a menționat că Direcția Audit Intern oferă un sprijin substanțial pentru respectarea legalității, îndeosebi de către autoritățile contractante. De asemenea, secretarul general al M.Ap.N., doamna Georgeta Gavrilă, a spus că este nevoie de o mai bună colaborare a Direcției Audit Intern cu celelelte structuri centrale.

Imagini de la ședința de analiză pot fi accesate pe pagina din Internet a M.Ap.N., www.mapn.ro.Biroul de Presa al M.Ap.N.