Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 44


Precizări cu privire la situația pensionarilor militari, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică


Prin intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cei peste 1.100 de pensionari militari care au și calitatea de membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică nu au mai putut beneficia de indemnizația suplimentară stabilită prin prevederile Legii nr. 8/2006.

Situația a fost cauzată de faptul că Legea nr. 8/2006 instituie, la art. 1 alin. (1) și (2), pentru pensionarii membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o indemnizație lunară care reprezintă echivalentul a 50 la sută din pensia cuvenită titularului, fără a depăși două salarii de bază minime brute pe țară, doar pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

De altfel, din aceleași considerente, pensionarii militari în cauză nu au beneficiat de aceste drepturi decât de la data de 1 ianuarie 2011, nefiind cuprinși până atunci într-un sistem public de pensii. Acest beneficiu le-a fost deschis odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 și a fost întrerupt odată cu reîntoarcerea pensiilor militare din sistemul public în sistemul de pensii de stat.

La nivelul M.Ap.N. există în prezent o preocupare activă pentru identificarea și promovarea de soluții legale pentru depășirea acestei situații.


Secția Presă