Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 342


Precizări M.Ap.N.


Cu privire la programele strategice de înzestrare “Corvetă multifuncțională” și “Transportor blindat pentru trupe 8x8”, Ministerul Apărării Naționale face următoarele precizări:

Principiile de bază avute în vedere, pe parcursul acestui an, în întreaga politică de înzestrare a Armatei, inclusiv în proiectarea celor două programe de achiziții majore au fost: urmărirea intereselor esențiale de securitate ale României, producția tehnicii de luptă în România - cu angajarea la maximum posibil a capacităților industriei naționale de apărare, fructificarea la întregul potențial a opțiunilor de offset și deplina transparență a procedurii de achiziție.

Deciziile au fost fundamentate în urma unor procese riguroase de analiză și studii de concept care respectă în totalitate normele legale naționale și ale UE.

Astfel, în cazul programului strategic TBT 8x8, s-au creat premisele producerii acestui tip de tehnică în România, prin înființarea unei societăți mixte româno-germane prin parteneriatul dintre Uzina Automecanică Moreni, producătorul transportoarelor amfibii blindate aflate în prezent în dotarea armatei noastre și unul dintre cei mai mari producători de profil din lume, Rheinmetall Landsysteme. Cei doi parteneri își propun realizarea noului transportor blindat pentru trupe 8x8 la standardele operaționale formulate de Forțele Terestre Române, cu transfer de know-how de la partenerul străin către uzina românească.

Producția noilor transportoare la Moreni este o opțiune în direcția relansării industriei românești de apărare, reprezentând o oportunitate majoră de dezvoltare nu doar pentru economia din zonă, ci și la nivel național, prin atragerea pe orizontală a altor agenți economici din țară, atât în procesul de producție, cât și pe latura de mentenanță.

MApN este beneficiarul viitorului produs rezultat din această cooperare, produs nou, ce va fi dezvoltat pornind de la o soluție de cercetare românească (proiect finanțat de la buget și care trebuie valorificat), în raport de cerințele militare și tehnice formulate de Forțele Terestre.

Nu există angajare bugetară în acest an, contractul cu MApN urmează a fi semnat după ce va fi formulată o ofertă și în urma unei negocieri, iar cooperarea în ansamblul său urmează să se desfășoare pe termen mediu, de-a lungul mai multor ani. Desigur, în acest stadiu și fiind vorba de un produs nou și fabricat în România, nu se pot lua în considerare decât indicii de cost și preț.

Programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncțională” a parcurs o procedură de transparență decizională în materie de achiziții fără precedent în România (proiectul de HG a fost prezentat pe site), care a urmat cu rigurozitate toți pașii impuși de legile în vigoare.

Stadiul concret al procedurii este următorul:

• Având în vedere faptul că valoarea estimată a contractului, fără TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 100 milioane euro, Ministerul Apărării Naționale a transmis Parlamentului României, în data de 18 octombrie 2016, scrisorile prin care se solicită aprobarea prealabilă pentru inițierea procedurii de atribuire, așa cum prevede art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

• În pregătirea atribuirii contractului de achiziție, Guvernul României a aprobat, așa cum prevede legea, circumstanțele și procedura specifică aferentă programului strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncțională” în vederea furnizării de către Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514, construite și dotate în Șantierul Naval Damen Galați S.A., precum și a suportului logistic inițial.

Valoarea estimată a acestui program, pe întreaga perioadă de șapte ani, este de 1,6 miliarde Euro (cu TVA), sumă în care sunt cuprinse și achiziția munițiilor și suportul logistic inițial, care include și instruirea echipajelor. Ministerul nu a modificat aceste sume pe timpul procedurii de transparență decizională. Având în vedere forma standardizată a formularelor stabilite prin lege pentru publicarea în procedură de transparență a actelor normative, în prima formă a notei de fundamentare publicată pe site-ul MApN a fost precizat impactul bugetar (și nu valoarea totală a contractului) pentru primii patru ani, care se situa la aproximativ 800 de milioane de euro. În urma consultărilor inter-instituționale, având în vedere faptul că durata de derulare a contractului va fi de șapte ani, în vederea asigurării previzibilității resurselor financiare, s-a luat decizia precizării în cadrul notei de fundamentare a valorii totale a contractului, incluzând, așa cum am precizat deja, toate dimensiunile proiectului (producția propriu-zisă a navelor, achiziția munițiilor, suportul logistic inițial și instruirea echipajelor).

Decizia de a propune Parlamentului României derularea contractului cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, pentru producerea a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514 în Șantierul Naval Damen Galați S.A., a avut în vedere un studiu-concept în care au fost analizate 13 proiecte de corvete. În cadrul acestui studiu au fost identificate patru proiecte care puteau răspunde cerințelor formulate de Forțele Navale Române.

Dintre toate aceste proiecte, nava din clasa SIGMA (Ship Integrated Geometric Modular Design Approach) prezintă cele mai mari avantaje:

• Posibilitatea producerii lor la Galați îndeplinește interesul esențial de securitate al țării noastre, respectiv asigurarea securității furnizării navelor după producerea lor și a securității mentenanței, după intrarea în exploatare.

• Șantierul Naval Damen Galați S.A va colabora cu reprezentanți ai industriei naționale de apărare, atât în activitatea de realizare propriu-zisă a corvetelor, cât și în proiecte de modernizare a altor nave din dotarea Forțelor Navale Române, respectiv a celorlalte obligații de acțiuni compensatorii (offset) ce revin companiei olandeze, ceea ce va atrage oportunități importante de dezvoltare, atât pe orizontală, în industria de profil națională, cât și în spectrul mai larg, al altor companii românești.

• Activitățile compensatorii aferente contractului se vor desfășura prioritar în următoarele domenii: activitatea de modernizare a altor capabilități ale Forțelor Navale Române, realizarea facilităților de instruire, constituirea centrului de mentenanță și a facilităților de depozitare a munițiilor în România, cu aceleași avantaje prezentate anterior.

Informațiile vehiculate cu privire la prețuri mult mai mici obținute de alte țări la achiziția unor nave militare de acest tip nu au corespondent în realitate. Costurile totale ale celor patru corvete au fost estimate pe baza unor proceduri care pot fi ușor verificate de autoritățile naționale competente.

În conformitate cu legislația națională, creditele aferente viitoarelor contracte nu pot să nu se încadreze în bugetul anual aprobat de Parlamentul României și să nu se înscrie în proiecția fiscal-bugetară pe următorii 3 ani cerută de lege.

Ambele programe de înzestrare de interes strategic răspund indubitabil unor cerințe de securitate a României, vizează achiziția unor capabilități imperios necesare forțelor noastre armate și privesc produse noi, de tehnologie avansată. Ambele programe răspund unui interes esențial de securitate clar identificat, dar și unei asteptări îndreptățite a industriei românești de apărare, anume de a transfera fabricația tehnicii de luptă în țară, cu generarea de efecte benefice în economia națională și crearea de noi locuri de muncă.

MApN ramâne oricând deschis să ofere orice informație de interes public referitoare la aceste programe de înzestrare de interes strategic, ori la activitatea sa de ansamblu în materie de achiziții.


Secția Presă