Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 22


Autoevaluarea activității Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare


În prezența secretarului de stat Mircea Dușa, Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare (DPAP) a desfășurat luni, 6 februarie, ședința de autoevaluare a activității din anul 2016.

Obiectivele de performanță asumate de DPAP pentru anul trecut în cooperarea internațională în domeniul apărării au urmărit consolidarea profilului României în cadrul NATO și pe dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. „Departamentul a asigurat o abordare cuprinzătoare și unitară a celor trei dimensiuni politico-militare în care România este angrenată, respectiv NATO, UE și parteneriatul strategic cu SUA, aceste instituții constituind pilonii securității naționale”, a precizat secretarul de stat Dușa.

În plan intern, prin structura de planificare integrată a apărării, Departamentul a pus la dispoziția conducerii MApN elementele necesare în luarea deciziilor referitoare la soluțiile imediate dar și pe termen mediu și lung pentru întăririrea capacității operaționale a armatei.

Politica de cooperare militară internațională care va fi promovată de DPAP în anul 2017 va avea în vedere valorificarea poziției geostrategice și fructificarea oportunităților de promovare a statutului României ca pilon regional de stabilitate în flancul estic al Alianței. Mircea Dușa a reiterat, în acest sens, atenția pe care DPAP o va acorda continuității strategice în cadrul NATO și UE, îndeplinirii măsurilor din Planul de implementare a deciziilor Summit-ului NATO de la Varșovia, precum și dimensiunii militare a parteneriatelor strategice ale României, domeniu în care țara noastră va continua să se manifeste cu seriozitate și predictibilitate.

În domeniul planificării apărării, secretarul de stat a arătat că “suntem în fața unui examen foarte important, având în vedere că 2017 va fi primul an în care armata are la dispoziție un buget de două procente din PIB, la care se adaugă semnificative credite de angajament. Acest fapt reprezintă o mare responsabilitate pentru DPAP, care va trebui să găsească și să promoveze soluțiile prin care aceste resurse esențiale asigurate de guvern să poată fi investite nu doar integral ci mai ales eficient și transparent în programele majore de înzestrare asumate prin programul de guvernare aprobat în Parlament”.


Secția Presă