Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice

E-mail: presamapn@mapn.ro , Contact: 021-319.60.22

Comunicat nr. 435


M.Ap.N. a demarat procedura de achiziție de lucrari pentru restaurarea Monumentului Eroilor – Crucea de pe varful Caraiman


In cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe varful Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia, Ministerul Apararii Naționale a demarat procedura de achiziție de lucrari de restaurare, reabilitare și conservare, documentele de atribuire fiind postate in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), avand numarul de anunt 420377. Acestea pot fi vizualizate accesand link-ul: https://www.e-licitatie.ro/PUBLIC/RFQ/RFQInvitation/rfqInvitationView.aspx.

Pentru reabilitarea obiectivului de investitie imobiliara „Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial”, Secretariatul general a identificat oportunitatea obtinerii de finantare europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Cererea de finantare a fost depusa la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in data de 24 august 2016, iar ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare tehnica si financiara, proiectul a obținut 81,83 puncte. (SEAP).

Imobiliul Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial a fost transmis, in anul 2016, din domeniul public al orasului Busteni si din administrarea Consiliului Local al orasului Busteni, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

In luna iulie a anului 2017, a fost semnat contractul de finanțare pentru restaurarea, reabilitarea și conservarea ”Crucii comemorative a eroilor romani din Primul Razboi Mondial”, monument cultural și istoric de referința pentru Romania, simbol al eroismului inaintașilor noștri pentru infaptuirea Marii Uniri.

Demersul de reabilitare si implementare a proiectului este coordonat de Secretarul general al Ministerului Apararii Nationale, cu sprijinul Direcției Domenii și Infrastructuri.