Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 435


M.Ap.N. a demarat procedura de achiziție de lucrări pentru restaurarea Monumentului Eroilor – Crucea de pe vârful Caraiman


În cadrul proiectului de restaurare, reabilitare și conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe vârful Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia, Ministerul Apărării Naționale a demarat procedura de achiziție de lucrări de restaurare, reabilitare și conservare, documentele de atribuire fiind postate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), având numărul de anunț 420377. Acestea pot fi vizualizate accesând link-ul: https://www.e-licitatie.ro/PUBLIC/RFQ/RFQInvitation/rfqInvitationView.aspx.

Pentru reabilitarea obiectivului de investiție imobiliară „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial”, Secretariatul general a identificat oportunitatea obținerii de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Cererea de finanțare a fost depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în data de 24 august 2016, iar ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, proiectul a obținut 81,83 puncte. (SEAP).

Imobiliul Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial a fost transmis, în anul 2016, din domeniul public al orașului Bușteni și din administrarea Consiliului Local al orașului Bușteni, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

În luna iulie a anului 2017, a fost semnat contractul de finanțare pentru restaurarea, reabilitarea și conservarea ”Crucii comemorative a eroilor români din Primul Război Mondial”, monument cultural și istoric de referință pentru România, simbol al eroismului înaintașilor noștri pentru înfăptuirea Marii Uniri.

Demersul de reabilitare și implementare a proiectului este coordonat de Secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, cu sprijinul Direcției Domenii și Infrastructuri.


Biroul presă