Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 104


M E S A J U L MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE CU OCAZIA ZILEI FORȚELOR TERESTRE


Ziua de 23 aprilie marchează, în fiecare an, prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, patronul spiritual al Forțelor Terestre, cea mai cuprinzătoare și reprezentativă categorie de forțe a Armatei României.

Sărbătoarea constituie un prilej deosebit pentru rememorarea și cinstirea faptelor de arme ale militarilor din Forțele Terestre, care au dat suprema jertfă pe câmpurile de luptă.

Forțele Terestre Române se prezintă ca un organism în plin proces de transformare, cu mari unități și unități militare capabile să răspundă nevoilor naționale de securitate și alături de aliați să desfășoare o gamă tot mai diversificată de misiuni în plan internațional pentru combaterea noilor amenințări la adresa păcii și securității.

Astăzi, pe firul evoluției firești și cu bogata experiență acumulată, Forțele Terestre restructurate conceptual, organizatoric și acțional, se înfățișează ca o adevărată forță compatibilă și interoperabilă cu structurile similare din armatele statelor membre ale NATO, care demonstrează că este credibilă, descurajantă, capabilă să îndeplinească cu succes misiunile încredințate.

Aniversarea acestei prestigioase componente a forțelor armate române constituie o dovadă elocventă a rolului important pe care-l are, în slujirea intereselor țării, a idealurilor de libertate și dreptate ale poporului român.

Doamnelor și domnilor ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, personal civil contractual,
Cu prilejul Zilei Forțelor Terestre, doresc să vă mulțumesc pentru modul exemplar în care v-ați îndeplinit sarcinile profesionale și vă urez multă sănătate, putere de muncă, satisfacții profesionale și personale alături de cei dragi.

La mulți ani!


Mihai Fifor,
Ministrul Apărării Naționale


Biroul presă