Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 250


Noutăți privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei


Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, a aprobat, prin Ordinul nr. M.141/2018, Instrucțiunile privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale.

Actul normativ a fost elaborat pentru punerea în aplicare a Legii nr. 149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 530 din 27 iunie 2018, după consultări cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în vederea aplicării unitare a prevederilor acestei legi.

Prin aplicarea noilor prevederi, este recunoscută activitatea soldaților și gradaților profesioniști și a preoților militari ca vechime în serviciul militar, similar cu situația aplicabilă până în prezent cadrelor militare.

Astfel, Semnul onorific se conferă pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, prin ordin al ministrului apărării naționale pentru cadrele militare și preoții militari, respectiv prin ordin al șefului Statului Major al Apărării sau al directorului general al Direcției generale de informații a apărării, după caz, pentru soldații și gradații profesioniști.

Pentru personalul militar și asimilat în activitate, durata perioadei serviciului în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se calculează în ani împliniți până la data de 31 august a anului în care personalul este propus în acest sens. De asemenea, se iau în calcul și perioadele în care personalul militar și asimilat transferat în structurile Ministerului Apărării Naționale și-a desfășurat activitatea, anterior transferului, în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Structurile de resurse umane din fiecare unitate militară vor analiza situația persoanelor îndreptățite pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei și vor înainta documentele necesare în acest sens.

Pentru personalul militar și asimilat, în rezervă sau retragere, durata activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se calculează în ani împliniți până la data la care acesta a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale. Cererile pentru eliberarea documentelor necesare în vederea stabilirii perioadei la care se face referire vor fi depuse la centrul militar/județean/de sector pe raza căruia domiciliază solicitantul. Cererile vor fi însoțite de cartea de identitate, livretul militar și de documente care atestă vechimea în serviciul militar (carnet de muncă și/sau adeverință eliberată de unitatea militară la trecerea în rezervă) – în original și copie.

După analizarea dosarelor și parcurgerea procedurilor, centrele militare vor elibera solicitanților documentele care atestă conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, cu care beneficiarii se vor prezenta la casa de pensii la care au deschise drepturile de pensie militară, în vederea depunerii cererii de recalculare a pensiei. În situația în care personalul nu are încă deschis dosarul de pensie militară, drepturile conferite de Semnul onorific vor fi valorificate la momentul depunerii respectivului dosar.


Biroul presă