Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 344


M E S A J U L MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII A 159 DE ANI DE EXISTENȚĂ A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII


Doamnelor și domnilor generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri, soldați și gradați profesioniști, funcționari publici și personal civil contractual,
Statul Major al Apărării, cel mai înalt eșalon de comandă al Armatei României, împlinește, astăzi, 159 de ani de existență. Sunt cu adevărat onorat să vă fiu alături, dragi colegi, într-un moment atât de important în existența acestei structuri unice.

Istoria Statului Major al Apărării este, în fapt, istoria forțelor armate române moderne. Prin înființarea Corpului de Stat Major General al Principatelor Unite, de către Alexandru Ioan Cuza, 12 noiembrie 1859, nu se bifa un simplu act de organizare administrativă a armatei, ci se puneau bazele unei instituții care dădea substanță însăși ideii de Unire. Conducerea noului stat a considerat contopirea celor două armate ale Principatelor drept „întâiul pas către unirea definitivă a țărilor surori”, după actul formal de la 24 ianuarie. Numirea lui Alexandru Ioan Cuza, la 11/23 octombrie 1859, în fruntea forțelor armate române, în calitate de comandant suprem al acestora, a fost prima etapă în atingerea acestui obiectiv cu valențe simbolice și strategice, urmată de înființarea structurii unice de comandă a armatei, ale cărei tradiții le duce astăzi mai departe Statul Major al Apărării.

Armata își asuma, încă din primele momente ale existenței statului român modern, menirea de instituție-fundament, contribuind, alături de Biserică, la cristalizarea și consolidarea sentimentului de apartenență la aceași națiune a locuitorilor Pricipatelelor.

Această vocație avea să fie pecetluită cu sângele eroilor căzuți în marile războaie ce au urmat, începând cu cel de Independență, continuând cu conflagrațiile mondiale ale secolului trecut și până astăzi, prin misiunile asumate în teatrele de operații. Nu există momente importante în evoluția modernă a României în care armata să nu fi avut o contribuție majoră.

Statul Major General, eșalonul strategic al armatei noastre, a pornit la drum cu misiunea de a integra oștenii Moldovei și Țării românești într-un angrenaj coerent și funcțional. Examenul de maturitate avea să fie trecut în mai puțin de două decenii, pe redutele Griviței și Smârdanului, sub comanda Principelui Carol. Sub presiunea vremurilor și sub conducerea unor generali capabili, instituția pe care o sărbătorim a generat viziune și acțiune, a măsurat potențialul și a furnizat forța, a învățat din propriile eșecuri și a construit din strălucitele victorii.

Integrarea României în spațiul euro-atlantic este un exemplu elocvent al continuității istorice în coordonatele acestei paradigme. Procesul amplu de modernizare a întregii armate, de schimbare profundă nu doar a structurii de personal, ci și a mentalității generațiilor de astăzi, seriozitatea cu care Statul Major General, cum s-a numit până anul trecut, a implementat acest plan, în condițiile dure ale reducerii efectivelor armatei de la câteva sute de mii în anii ’90 până la 80.000 înaintea integrării în NATO, toate acestea au oferit societății românești un model de succes al transformării și adaptării unei structuri de asemenea dimensiuni.

Rolul Statului Major al Apărării rămâne la fel de important și astăzi, în contextul de securitate a cărei complexitate o cunoaștem atât de bine. Sunteți cei de la care se așteaptă nu doar viziune ci și capacitatea de a interpreta datele prezentului, nu doar identificarea corectă a priorităților, ci și soluții pentru implementarea lor cu eficiență și în termenul cel mai scurt posibil.

Așteptările sunt mari în ceea ce vă privește, atât din partea celor aflați la vârful ierarhiei în conducerea statului, cât și de la cei ce încadrează eșaloanele subordonate. Sunt încredințat că veți onora și depăși aceste comandamente.

Și spun asta pentru că vă cunosc în mod nemijlocit. Încep aproape fiecare dimineață cu o discuție cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, pregătind deciziile importante. Și sunt decizii cu adevărat importante de luat, pe măsura provocărilor dar și oportunităților care ne stau în față.

România continuă să aloce două procente din PIB pentru apărare, lucru ce face ca Planul pentru înzestrarea Armatei Române pentru perioada 2017-2026 să fie dezvoltat și implementat cu rigurozitate, rolul dumneavoastră fiind esențial. Suntem în plin proces de modernizare a Armatei României, care reprezintă acum o construcție compatibilă cu armatele celorlalte state din NATO și Uniunea Europeană. Pregătirea personalului se face la un nivel intens, atât în țară, cât și peste hotare, pe coordonatele esențiale ale creșterii interoperabilității armatei noastre în plan aliat și în relația cu partenerii stategici. În teatrele de operații, militarii npștri sunt angrenați în misiuni complexe, alături de aliații și partenerii noștri.

Pe flancul estic al NATO, Armata României implementează măsuri ambițioase și relevante de creștere a capacității operaționale, pentru asigurarea relevanței strategice a țării în regiunea Mării Negre și în echilibrul de securitate aliat.

Prin structura sa suplă și eficientă, dispunând de un corp de cadre cu înaltă expertiză și experiență în funcții de comandă și concepție, Statul Major al Apărării este pivotul central în domeniile planificării, organizării, operaționalizării și conducerii structurii de forțe. Subordonat nemijlocit Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Apărării își împlinește cu succes menirea și atribuțiile, iar pentru asta trebuie să mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră.

Statul Major al Apărării este o echipă redutabilă, a cărei valoare stă atât în conducerea sa, cât, mai ales, în valoarea individuală a fiecărui membru. Sunteți cu devărat o forță și vă spun din toată inima că sunt mândru să vă fiu coleg.

De ziua dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați profesioniști, personal civil contractual, vă felicit pentru stăruința și abnegația cu care acționați pentru îndeplinirea misiunilor încredințate și vă urez succes în tot ceea ce întreprindeți pentru creșterea prestigiului corpului de elită din care faceți parte.

La mulți ani, Statului Major al Apărării! La mulți ani Armatei României!

MHAI FIFOR

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE


Biroul presă