Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 484


ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE PRIVIND SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 25 OCTOMBRIE 2005, ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI


Sărbătorirea Zilei Armatei României, la 25 octombrie, îmi oferă privilegiul și plăcutul prilej de a transmite omagiul meu tuturor militarilor armatei noastre care, printr-un sincer act de conștiință, devotament și patriotism, îmbracă astăzi haina militară și slujesc sub faldurile drapelului de luptă interesele fundamentale ale României, independența, suveranitatea, integritatea teritorială, unitatea și democrația constituțională.

Această zi reprezintă și un moment de cinstire solemnă a înaintașilor noștri, care au luptat și s-au jertfit, de-a lungul secolelor, pentru promovarea și apărarea idealurilor națiunii și statului român.

Este și motivul pentru care istoria armatei române nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atât timp cât momentele de cumpănă ale existenței noastre au putut fi depășite numai cu sprijinul decisiv al oștirii. Astfel, eliberarea, pe 25 octombrie 1944, a ultimei brazde de pământ românesc de sub ocupație străină are, și în ziua de astăzi, după mai mult de 60 de ani, o valoare de simbol pentru oștirea și poporul român.

În prezent armata noastră continuă cu succes procesul de restructurare și modernizare, concomitent cu ridicarea nivelului de perfecționare a instrucției trupelor și a instruirii comandamentelor, de operaționalizare credibilă a capabilităților, în consens cu cerințele de interoperabilitate cu armatele țărilor membre NATO.

Astfel, participarea României la operațiuni de menținere a păcii, de salvare, de răspuns la crize, precum și la operațiuni de combatere a terorismului și de asistență umanitară, la nivel subregional și regional, a fost, este și va fi considerată un obiectiv major al politicii noastre de securitate și apărare.

Iată de ce prezența, în acest moment, a contingentelor militare române în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii, sub egida ONU, OSCE, NATO și UE, este o dovadă a faptului că țara noastră a devenit unul dintre furnizorii importanți de securitate din regiune, cotribuind astfel la sprijinirea efortului comunității internaționale pentru instaurarea în lume a unui climat de securitate, sigur și stabil. În acest context, nu de puține ori, prestația, profesionalismul și chiar sacrificiul suprem al militarilor noștri, în teatrele de operații, au fost apreciate și răsplătite camaraderește de către aliați.

Pentru toți aceștia ca și pentru cei care, de-a lungul timpului, pe câmpurile de bătălie, în prizonierat sau în lagărele de concentrare și-au adus suprema jertfă țării, să le aducem, în aceste momente, piosul nostru omagiu.

În amintirea acestora, dar și pentru binele, prestigiul și prosperitatea României, vă rog, dragi militari, să continuați să vă perfecționați nivelul de instruire, de cunoaștere și folosire eficientă a armamentului și tehnicii din dotare, contribuind astfel la ridicarea gradului de profesionalizare a structurilor pe care le încadrați ! Demonstrați prin tot ceea ce faceți, în taberele și poligoanele de instrucție, în laboratoarele și sălile de cursuri, pe frontul luptei împotriva capriciilor naturii dezlănțuite și în teatrele de operații externe că armata va fi întotdeauna reazemul de nădejde, la bine și la rău, al neamului nostru !

Cu ocazia aniversării Zilei Armatei României adresez felicitări întregului personal militar și civil, cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și tuturor veteranilor de război.

Vă doresc multă sănătate, împliniri profesionale și bucurii alături de cei dragi !

Dumnezeu să binecuvânteze Armata României !

La mulți ani !MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE, TEODOR ATANASIU