MApN
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22
Nr. 487
Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea poliției militare, adoptat în ședința de Guvern

În ședința din 14 decembrie, Guvernul României a aprobat proiectul de lege privind organizarea și funcționarea poliției militare, care va fi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare.Prezentul proiect de act normativ a fost inițiat și elaborat de Ministerul Apărării Naționale urmare a modificării și completării Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, care a creat cadrul legislativ pentru o nouă abordare conceptuală de întrebuințare a poliției militare în Armata României, prin includerea atribuțiilor, organizării și funcționării poliției militare într-o lege specială menită să asigure un nivel de interoperabilitate cât mai ridicat în cadrul NATO.Jurisdicția poliției militare va fi aplicabilă numai asupra personalului Ministerului Apărării Naționale aflat în obiectivele militare sau în zonele militare restricționate, la bordul navelor sau aeronavelor, precum și pentru protecția instituției militare și securitatea personalului și a bunurilor acesteia.Atribuțiile poliției militare sunt stabilite în principal, în următoarele domenii: respectarea și menținerea ordinii interioare și a disciplinei militare de către personalul MApN, precum și de către personalul militar străin participant la activități pe teritoriul național conform acordurilor și protocoalelor semnate la nivel de stat; sprijinul manevrei și mobilității, al controlului și îndrumării circulației autovehiculelor și coloanelor militare; asigurarea protecției personalului armatei, a securității obiectivelor militare și a zonelor militare restricționate din responsabilitatea Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace; cercetarea infracțiunilor săvârșite de personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, prin stabilirea atribuțiilor ofițerilor care vor îndeplini, în cadrul parchetelor militare, sub conducerea și coordonarea procurorilor militari, activități specifice organelor de cercetare penală speciale.Pe timpul participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, în baza angajamentelor internaționale asumate de România și a mandatului național, structurile de poliție militară ale Armatei României vor putea executa misiuni în cadrul acțiunilor de prevenire a conflictelor și gestionării situațiilor de criză în teatrele de operații respective.Potrivit proiectului de act normativ înaintat Parlamentului, pe timpul stării de urgență, poliția militară va continua să îndeplinească misiunile și să exercite atribuțiile specifice de pe timp de pace, iar numai la solicitare, va putea îndeplini misiuni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, conform legislației în vigoare.