Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Colonel Cristinel Ghiga

 


Comunicat nr. 34


Proiectul noii legi privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale – aprobat de Guvern


“În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Apărării Naționale are obligația să elaboreze și să supună spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organigrama structurilor centrale și numărul total de posturi ale acestora”, a declarat ministrul apărării naționale, Teodor Atanasiu, după ședința de Guvern de ieri în care a fost aprobat proiectul noii legi privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.

„Numărul de personal și repartiția funcțiilor pe categorii de personal și grade în armată se vor stabili, de asemenea, prin hotărâre de guvern, dar de data aceasta și cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a adăugat ministrul Atanasiu.

Noua structură organizatorică a ministerului va asigura condiții pentru eliminarea paralelismelor și suprapunerilor de atribuții și structuri, precum și pentru optimizarea structurilor centrale existente. Se va realiza un raport optim între personalul militar și cel civil, iar la nivelul aparatului central al instituției se va reduce, numeric, personalul, un număr de funcții militare urmând să fie transferate către structuri operative ale armatei.

Secretarii de stat din Ministerul Apărării Naționale vor fi numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naționale. Șeful Statului Major General va fi numit de Președintele României la propunerea ministrului apărării naționale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului cu până la un an. Militarul cu rangul cel mai înalt din armată este numit dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei, conform unui ciclu de succedare compus din patru mandate, două revenind celor proveniți din forțele terestre, iar celelalte două celor proveniți din forțele aeriene și, respectiv navale. Direcția Generală de Informații a Apărării este condusă de un director general, militar, care va avea funcția asimilată cu cea de secretar de stat. Acesta este numit de ministrul apărării naționale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.Biroul de Presa al M.Ap.N.