Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Mr. Renato Nadolu

 


Comunicat nr. 300


Școala Militară “BASARAB I” din Pitești aniversează primul deceniu de existență


Marți, 1 august a.c., începând cu ora 11.00, la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I”, din Pitești, strada Trivale nr. 16 bis, vor avea loc manifestări prilejuite de aniversarea a 10 ani de la înființare. Va avea loc un ceremonial militar și religios, în cadrul căruia va fi înmânat steagul de identificare al școlii, după care vor fi prezentate exerciții demonstrative și va fi dezvelită placa aniversară dedicată evenimentului.

Școala Militară “BASARAB I” este singura instituție de învățământ postliceal din Forțele Terestre care asigură formarea și pregătirea profesională a maiștrilor militari și subofițerilor pentru Ministerul Apărării Naționale, alte instituții din sistemul de securitate națională, apărare și ordine publică, precum și pentru alte țări, cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.

Subofițerii și maiștrii militari constituie o categorie distinctă de personal profesionalizat, purtătoare a valorilor și tradițiilor militare ale poporului român, care întruchipează luptătorul și specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască și să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin.

Traseul carierei subofițerilor și maiștrilor militari este definit prin Ghidul carierei militare. Aceștia militari își încep activitatea ca subofițeri luptători sau ca specialiști, după care pot deveni subofițeri de administrație, de stat major sau maiștri militari în structuri tehnice. Subofițerii sunt lideri militari capabili să conducă și să instruiască subordonații, să impună și să mențină standardele de pregătire și comportament, să se îngrijească de subordonați, să asigure mentenanța tehnicii din dotare.

Prin misiunile încredințate, potențialul profesional și prin numărul lor, subofițerii și maiștrii militari reprezintă „coloana vertebrală” a Armatei României. Absolvenții Școlii Militare „BASARAB I” au făcut dovada unei reale pregătiri profesionale prin participarea la misiunile din Afganistan, Irak și din spațiul balcanic, integrându-se rapid în cadrul unităților în care au fost repartizați, îndeplinindu-și cu succes misiunile.

Școala este purtătoarea tradițiilor militare și moștenitoare a valorilor celorlalte instituții de formare a maiștrilor militari și subofițerilor care au precedat-o. Astfel, în anul 1960, în actualul sediu al școlii s-a înființat Școala Militară de Subofițeri de Tancuri și Auto, prin unificarea școlilor de subofițeri din garnizoanele Târgoviște, Mizil și Craiova.

În 1974 școala își schimbă denumirea în Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri “BASARAB I” și începând cu anul 1987 funcționează în subordinea Școlii Militare de Ofițeri de Tancuri și Auto “MIHAI VITEAZUL”, pregătind ofițeri, maiștri militari și subofițeri în arma auto.

În anul 1991 școala se transformă în Institutul Militar de Auto “BASARAB I”, iar începând cu 1 august 1996 ia ființă Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Trupelor de Uscat. Din anul 2000 noua denumire este Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre, iar în 2004 i se acordă din nou denumirea onorifică “BASARAB I”.

Informații suplimentare pot fi obținute de la ofițerul de relații publice al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre “BASARAB I”, mr. dr. ing. Cătălin DRAGOMIR, tel. 0248/215.900, int.112, sau 0744-848.300.
Compartimentul Relatii Publice
al S.M.F.T.