Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: maior Florin Jipa

 


Comunicat nr. 422


SEESIM 06 - cel mai mare exercițiu de simulare din Sud-Estul Europei


În cadrul inițiativei regionale ,,Procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Sud-Estul Europei” (SEDM), la Centrul de Instruire prin Simulare al Statului Major General, din București, și în capitala Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Skopje, se desfășoară, în perioada 8-17 noiembrie a.c., exercițiul de simulare SEESIM 06.

Participă câte o celulă de răspuns din țările membre SEDM (Albania, Bulgaria, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Italia, România, Slovenia, Turcia și Ucraina) și una a comandamentului Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei (SEEBRIG). Elementul de noutate îl reprezintă faptul că elementele Centrului de Control Principal al exercițiului se află în două locații, București și Skopje.

Situațiile create pe timpul exercițiului vor fi rezolvate de aproximativ 130 de specialiști, iar pentru ,,soluționarea” crizelor și urgențelor civile, au fost cooptați și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din cadrul Biroului de Coordonare al Ajutoarelor Umanitare din Organizația Națiunilor Unite (UNCHA), Centrului de Coordonare pentru Dezastre Euro-Atlantic (EADRCC), Organizației Internaționale de Cruce Roșie (IFRC), Centrului Regional de Asistare, Implementare, Verificare și Control Armamente (RACVIAC).

Scenariul exercițiului are la bază producerea unei serii de dezastre naturale în statele din regiune, îndeosebi în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (cutremure de pământ) și în România (inundații). Pe fondul acestor calamități apar dezechilibre sociale și are loc proliferarea elementelor destabilizatoare și teroriste în întreaga regiune.

La planificarea exercițiului au contribuit, din partea României, specialiști din Ministerul Apărării, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, alte instituții guvernamentale și non-guvernamentale.

SEESIM 06 va contribui la dezvoltarea procedurilor nationale și regionale de cooperare, coordonare și asistență reciprocă între țările membre SEDM în cazul producerii unor dezastre.

Ziua Distinșilor Vizitatori se va organiza, la București, pe data de 16 noiembrie. Jurnaliștii interesați să participe la prezentarea activităților și a secvenței practice vor fi așteptați, între orele 8.15-8.45, la sediul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, intrarea din strada Panduri nr. 68-72. Alte informații în legătură cu SEESIM 06 poate oferi maiorul Florin Jipa, 0723-642.149.

* * *

Rețeaua de Simulare Distribuită din Sud-estul Europei (SEESIMNET) este unul dintre proiectele Inițiativei Regionale „Procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Sud-estul Europei” (SEDM). Proiectul SEESIMNET a fost lansat în anul 2000 de SUA, la Reuniunea adjuncților miniștrilor apărării din țările membre SEDM de la Atena. Obiectivul declarat al proiectului, subscris scopului general al SEDM, este de a contribui la promovarea cooperării, coordonării și interoperabilității dintre țările membre, precum și al utilizării eficiente a celorlalte instrumente SEDM (Brigada Multinațională din Sud-Estul Europei, Gruparea de Forțe de Geniu, Grupul de experți militari pentru sprijinirea Inițiativei de Neproliferare a Armelor de Nimicire în Masă, Securitatea Frontierelor și Combaterea Terorismului), prin utilizarea modelării și simulării asistată de calculator.

La Reuniunea ministerială SEDM din data de decembrie 2000 (Thessalonik, Grecia), miniștrii apărării au decis ca SEESIMNET să se constituie ca un element de integrare a celorlalte inițiative SEDM, având la bază o serie de exerciții de simulare distribuită la nivelul țărilor membre ale inițiativei.

Cu aceeași ocazie, miniștrii apărării au decis ca primul exercițiu de simulare distribuită de tip CAX (Computer Assisted Exercise), numit generic SEESIM, cu caracter demonstrativ, să debuteze în anul 2001, să aibă un ciclu de planificare de doi ani (2001-2002) și să aibă la bază scenariul generic al unei operații de intervenție în caz de urgențe civile. Organizarea acestor tipuri de exerciții se face de țările membre SEDM, prin rotație, pe bază de voluntariat.

Primul exercițiu de simulare distribuită „SEESIM 02” s-a desfășurat în Grecia, în perioada 9-19 decembrie 2002. Scenariul activității a avut la bază o serie de dezastre naturale cauzate de multiple cutremure de pământ produse în țara gazdă. Respectând principiile simulării distribuite, locațiile în care s-a desfășurat exercițiul au fost stabilite în șapte state membre SEDM și la Comandamentul SEEBRIG. SUA au asigurat, conceptual și tehnic, desfășurarea exercițiului demonstrativ, iar Italia a participat la această ediție doar în calitate de observator.

Organizarea celui de-al doilea exercițiu, „SEESIM 04” a fost asumată de Turcia și s-a desfășurat în noiembrie 2004. Bazându-se pe experiența acumulată pe timpul primului exercițiu din seria SEESIM, precum și pe interesul crescut al țărilor membre, SEESIM 04 s-a caracterizat printr-un scenariu mai complex, care a inclus și o componentă teroristă, prin obiective foarte precise de antrenament, precum și prin complexitatea participării. Astfel, țările membre au inclus în exercițiu, în afara structurilor ministerelor apărării, și alte instituții naționale cu responsabilități în domeniul neproliferării armelor de nimicire în masă, securității frontierelor și combaterii terorismului.Biroul de Presă al Ministerului Apărării