Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: cpt. Lucian NEACȘU, 0723398505

 


Comunicat nr. 72


ALUMNI – Asociația absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”


Sâmbătă, 17 martie a.c., la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, va avea loc ședința de constituire a Asociației absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, comunitate intelectuală având ca misiune susținerea și promovarea intereselor academiei și ale absolvenților.

Asociația își propune ca obiective principale: stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Academia Navală “Mircea cel Bătrân” și absolvenții săi, promovarea celor mai înalte standarde de calitate, organizarea de acțiuni cu caracter științific, cultural, sportiv, umanitar și social menite să contribuie la promovarea imaginii și la ridicarea prestigiului instituției și a absolvenților acesteia pe plan național și internațional.

De asemenea, se va acționa pentru dezvoltarea bazei materiale de învățământ și cercetare din Academie, informarea și încurajarea tinerei generații pentru a urma cariera de ofițer de marină militară și comercială, menținerea și dezvoltarea tradițiilor specifice, cultivarea spiritului de apartenență la comunitatea universitară a Academiei, și nu în ultimul rând sprijinirea membrilor acesteia.

Membri fondatori și membri asociați pot fi, în baza opțiunii liber consimțite, persoanele militare sau civile care au absolvit orice formă de pregătire, de scurtă și lungă durată, cursuri de zi și cu frecvență redusă, de masterat sau doctorat în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” sau a instituțiilor precursoare, precum și absolvenți ai instituțiilor similare din țară sau străinătate care au profesat în cadrul academiei, indiferent de cetățenia și rezidența actuală, și care acceptă și respectă statutul acesteia.

Calitatea de membru simpatizant se poate atribui persoanelor de cetățenie română sau străină, cu probitate morală și profesională, care, indiferent dacă au absolvit sau nu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, sau altă formă de învățământ superior, vor să sprijine activitatea Asociației.

Jurnaliștii interesați vor fi așteptați la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” începând cu ora 09.45 de către reprezentanții compartimentului relații publice. Informații suplimentare privind statutul asociației și modalitatea de înscriere se pot obține de pe site-ul instituției www.anmb.ro.Statul Major al Fortelor Navale