Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: lt.col. Florin Jipa

 


Comunicat nr. 353


Întâlnire de lucru la Direcția Domenii și Infrastructuri


Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, prezidată de generalul-maior Tudor Munteanu, șeful Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Informare Publică, s-a întrunit astăzi, 20 septembrie, la Direcția Domenii și Infrastructuri.

Pe agenda de lucru s-a aflat propunerea de trecere a unor terenuri din domeniul public în cel privat al statului și administrarea Ministerului Apărării pentru programele de locuințe proprietate personală ale angajaților ministerului.

De asemenea, membrii comisiei au dezbătut solicitarea Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților de întocmire a unei liste cu transferurile de imobile sau părți din acestea, care au fost efectuate de M.Ap., și au luat în discuție modul de soluționare a notificărilor formulate de persoane fizice care au revendicat terenuri și imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării.


Biroul de Presă al Ministerului Apărării