Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Lt. Viorica Sabie

 


Comunicat nr. 389


Direcția Management Resurse Umane la 145 de ani de activitate


Prima structură centrală de personal din Armata României, Direcția Management Resurse Umane, împlinește astăzi, 9 octombrie 2007, 145 de ani de activitate, ocazie cu care sunt organizate mai multe manifestări.

La activități au fost invitați să participe reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării, ai tuturor categoriilor de forțe ale armatei, responsabili ai structurilor de resurse umane, foste cadre militare care au lucrat în domeniu, precum și reprezentanți ai structurilor de resurse umane din celelalte instituții de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

***
Pe data de 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat ființă „I-a Direcție Personal și Operații Militare”, organizată pe două „diviziuni”.

În toți cei 145 de ani de existență, structura centrală de personal a Armatei a funcționat fără întrerupere sub diferite denumiri . Astfel, după înființare, între anii 1862 și 1947, structura centrală de personal a cunoscut în jur de 20 de reorganizări, ca urmare a preocupărilor la nivelul administrației militare centrale de a ajusta permanent, de a se adapta continuu la cerințele vremii, de a căuta cele mai potrivite forme organizatorice care să asigure conducerea eficientă a sistemului de apărare.

Dacă în perioada 1862-1947 corpul de cadre al armatei române a evoluat în mod constant după modele occidentale, îndeosebi francez și german, după 1947, sub presiunea evoluțiilor politice, au devenit precumpănitoare tiparele sovietice. Sfârșitul anului 1989 găsește structura centrală de personal sub denumirea de Direcția Cadre și Învățământ.
După 1990, din rațiuni ce țin de transformarea organizației militare, dar și pe fondul nevoii de interoperabilitate cu structurile NATO și ale Uniunii Europene, s-a revenit la viziunea modernă de tip occidental, bazată în mare măsură pe valori consacrate în armata tradițională și reluate într-o formă adecvată timpurilor noastre.Biroul de Presă al Ministerului Apărării