Ministerul Apărării Naţionale
Conferinț„ de coordonare a Inițiativei consolidate de instruire Óntrunit„

05.12.2017
Aspecte din timpul conferinței