Ministerul Apărării Naţionale
Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan

29.12.2017