Ministrul apărării naționale a vizitat unități din Cluj-Napoca și Bistrița

Defilarea "ªoimilor Carpaþilor"

Defilarea "Șoimilor Carpaților"