Ministrul apărării naționale a vizitat unități din Cluj-Napoca și Bistrița

Aspecte din activitatea militarilor Batalionului 812 Infanterie "ªoimii Carpaþilor" in cadrul Forþei Multinaþionale din Irak

Aspecte din activitatea militarilor Batalionului 812 Infanterie "Șoimii Carpaților" in cadrul Forței Multinaționale din Irak