Ministrul apărării naționale a vizitat unități din Cluj-Napoca și Bistrița

Aspecte de la ºedinþa de analizã a stãrii structurilor

Aspecte de la ședința de analiză a stării structurilor