Dialog militar româno-ungar, la Bucureşti

ªefii Statelor Majore Generale ale armatelor din Ungaria ºi România

Şefii Statelor Majore Generale ale armatelor din Ungaria şi România