Dialog militar româno-ungar, la București

Primirea delegaþiei ungare de ministrul apãrãrii naþionale, domnul Teodor Atanasiu

Primirea delegației ungare de ministrul apărării naționale, domnul Teodor Atanasiu