Generalul-locotenent Ion Gurgu, ºeful D.M.R.U.,prezintã bilanþul activitãþiiConducerii ministerului i se prezintã materiale de promovare a carierei militareªedinþa de bilanþ
Generalul-locotenent Ion Gurgu, șeful D.M.R.U.,prezintă bilanțul activității
Vizualizat: 2476 ori.
Conducerii ministerului i se prezintă materiale de promovare a carierei militare
Vizualizat: 1904 ori.
Ședința de bilanț
Vizualizat: 1870 ori.