Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Elenă

Miniºtrii român ºi elen ai apãrãrii trec în revistã garda de onoare

Miniștrii român și elen ai apărării trec în revistă garda de onoare