Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Elenă

Ministrului român al apãrãrii i se prezintã staff-ul elen

Ministrului român al apărării i se prezintă staff-ul elen