Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Elenă

Schimb de cadouri simbolice între cei doi miniºtri ai apãrãrii

Schimb de cadouri simbolice între cei doi miniștri ai apărării