Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Elenă

Ministrul Atanasiu ºi dl. Magginas, preºedintele Comisiei de politicã externã ºi apãrare din Parlamentul elen

Ministrul Atanasiu și dl. Magginas, președintele Comisiei de politică externă și apărare din Parlamentul elen