Participanþii la ºedinþã
Dl. Ioan Ion, gl. dr. Eugen Bãdãlan, dl. Ioan Talpeº, dl. Teodor Atanasiu, dl. Mihai Stãniºoarã ,dl. Ion-Mircea Plângu, dl. Marius Bãlu (de la stânga la dreapta).
Dl. Ioan Talpeº, Preºedintele Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã din Senat, dl. Teodor Atanasiu, ministrul apãrãrii naþionale, dl. Mihai Stãniºoarã, Preºedintele Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã din Camera Deputaþilor.
Participanții la ședință
Vizualizat: 1820 ori.
Dl. Ioan Ion, gl. dr. Eugen Bădălan, dl. Ioan Talpeș, dl. Teodor Atanasiu, dl. Mihai Stănișoară ,dl. Ion-Mircea Plângu, dl. Marius Bălu (de la stânga la dreapta).
Vizualizat: 2017 ori.
Dl. Ioan Talpeș, Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Senat, dl. Teodor Atanasiu, ministrul apărării naționale, dl. Mihai Stănișoară, Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Camera Deputaților.
Vizualizat: 1853 ori.
Participanþii la ºedinþã.
Participanții la ședință.
Vizualizat: 1763 ori.