Vizita la M.Ap.N. a membrilor comisiilor pentru apărare, ordine publică și securitate națională ale Parlamentului României

Participanþii la ºedinþã

Participanții la ședință