Primire cu ceremonialPrezentarea delegaþie sârbo-muntenegrenePrezentarea delegaþiei române
Primire cu ceremonial
Vizualizat: 1739 ori.
Prezentarea delegație sârbo-muntenegrene
Vizualizat: 1464 ori.
Prezentarea delegației române
Vizualizat: 1506 ori.
Ministrul român al apãrãrii, Teodor Atanasiu, împreunã cu preºedintele Uniunii Serbia ºi Muntenegru, Svetozar MaroviciAspecte din timpul convorbirilor oficialeAspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. ºi Ministerul Apãrãrii din Serbia ºi Muntenegru
Ministrul român al apărării, Teodor Atanasiu, împreună cu președintele Uniunii Serbia și Muntenegru, Svetozar Marovici
Vizualizat: 1493 ori.
Aspecte din timpul convorbirilor oficiale
Vizualizat: 1462 ori.
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. și Ministerul Apărării din Serbia și Muntenegru
Vizualizat: 1548 ori.
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. ºi Ministerul Apãrãrii din Serbia ºi MuntenegruDeclaraþii de presã ale celor doi miniºtri ai apãrãriiSchimb de cadouri simbolice
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. și Ministerul Apărării din Serbia și Muntenegru
Vizualizat: 1475 ori.
Declarații de presă ale celor doi miniștri ai apărării
Vizualizat: 1482 ori.
Schimb de cadouri simbolice
Vizualizat: 1655 ori.