Vizita ministrului Teodor Atanasiu în Republica Serbia și Muntenegru

Declaraþii de presã ale celor doi miniºtri ai apãrãrii

Declarații de presă ale celor doi miniștri ai apărării