Vizita ministrului apărării în Regatul Belgiei

Ministrul Teodor Atanasiu ºi ºeful apãrãrii belgian, generalul August van Daele

Ministrul Teodor Atanasiu și șeful apărării belgian, generalul August van Daele