Conferința planificatorilor, pe probleme de securitate globală(Planners conference on global security issues)

Aspecte din timpul desfãºurãrii conferinþei

Aspecte din timpul desfășurării conferinței