Combined Endeavor 2005

Aspecte din timpul desfãºurãrii exerciþiului Combined Endeavor 2005

Aspecte din timpul desfășurării exercițiului Combined Endeavor 2005