Ecusoane (Badges)

Batalionul 405 Sprijin Logistic „Nãsãud” - ecuson þinuta de oraº

Batalionul 405 Sprijin Logistic „Năsăud” - ecuson ținuta de oraș