Comandamentul Garnizoanei Bucureºti (Bucharest Garrison Command)
Direcþia Informaþii Militare (Military Intelligence Directorate)
Operaþii Speciale (Special Operations)
Comandamentul Garnizoanei București (Bucharest Garrison Command)
Vizualizat: 2476 ori.
Direcția Informații Militare (Military Intelligence Directorate)
Vizualizat: 3439 ori.
Operații Speciale (Special Operations)
Vizualizat: 3255 ori.
Batalionul Multinaþional de Geniu ( Multinational Engineering Battalion)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 1 Bucureºti (The 1st Domains and Infrastructure Center, Bucureºti)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 2 Craiova (The 2nd Domains and Infrastructure Center Craiova)
Batalionul Multinațional de Geniu ( Multinational Engineering Battalion)
Vizualizat: 3678 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 1 București (The 1st Domains and Infrastructure Center, București)
Vizualizat: 863 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 2 Craiova (The 2nd Domains and Infrastructure Center Craiova)
Vizualizat: 917 ori.
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 3 Sibiu (The 3rd S Domains and Infrastructure Center Sibiu)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 4 Focºani (The 4th Domains and Infrastructure Center Focºani)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 5 Iaºi (The 5th Domains and Infrastructure Center Iaºi)
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 3 Sibiu (The 3rd S Domains and Infrastructure Center Sibiu)
Vizualizat: 729 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 4 Focșani (The 4th Domains and Infrastructure Center Focșani)
Vizualizat: 846 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 5 Iași (The 5th Domains and Infrastructure Center Iași)
Vizualizat: 788 ori.
Centrul de interventie in situatii de urgenta (Center of State of Emergency)
Centrul de studii ºi proiectare construcþii militare (Center of  Military Building Studies and Projects)
Direcþia domenii ºi infrastructuri (Domains and Infrastructure Directorate)
Centrul de interventie in situatii de urgenta (Center of State of Emergency)
Vizualizat: 786 ori.
Centrul de studii și proiectare construcții militare (Center of Military Building Studies and Projects)
Vizualizat: 820 ori.
Direcția domenii și infrastructuri (Domains and Infrastructure Directorate)
Vizualizat: 747 ori.