Comandamentul Garnizoanei Bucureºti (Bucharest Garrison Command)
Direcþia Informaþii Militare (Military Intelligence Directorate)
Operaþii Speciale (Special Operations)
Comandamentul Garnizoanei București (Bucharest Garrison Command)
Vizualizat: 2361 ori.
Direcția Informații Militare (Military Intelligence Directorate)
Vizualizat: 3294 ori.
Operații Speciale (Special Operations)
Vizualizat: 3153 ori.
Batalionul Multinaþional de Geniu ( Multinational Engineering Battalion)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 1 Bucureºti (The 1st Domains and Infrastructure Center, Bucureºti)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 2 Craiova (The 2nd Domains and Infrastructure Center Craiova)
Batalionul Multinațional de Geniu ( Multinational Engineering Battalion)
Vizualizat: 3595 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 1 București (The 1st Domains and Infrastructure Center, București)
Vizualizat: 784 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 2 Craiova (The 2nd Domains and Infrastructure Center Craiova)
Vizualizat: 827 ori.
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 3 Sibiu (The 3rd S Domains and Infrastructure Center Sibiu)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 4 Focºani (The 4th Domains and Infrastructure Center Focºani)
Centrul de domenii ºi infrastructuri nr. 5 Iaºi (The 5th Domains and Infrastructure Center Iaºi)
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 3 Sibiu (The 3rd S Domains and Infrastructure Center Sibiu)
Vizualizat: 665 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 4 Focșani (The 4th Domains and Infrastructure Center Focșani)
Vizualizat: 774 ori.
Centrul de domenii și infrastructuri nr. 5 Iași (The 5th Domains and Infrastructure Center Iași)
Vizualizat: 715 ori.
Centrul de interventie in situatii de urgenta (Center of State of Emergency)
Centrul de studii ºi proiectare construcþii militare (Center of  Military Building Studies and Projects)
Direcþia domenii ºi infrastructuri (Domains and Infrastructure Directorate)
Centrul de interventie in situatii de urgenta (Center of State of Emergency)
Vizualizat: 715 ori.
Centrul de studii și proiectare construcții militare (Center of Military Building Studies and Projects)
Vizualizat: 756 ori.
Direcția domenii și infrastructuri (Domains and Infrastructure Directorate)
Vizualizat: 694 ori.