Batalionul 385 Artilerie “IANCU DE HUNEDOARA”---serviciu(The 385th Artillery Battalion "IANCU DE HUNEDOARA"-duty)
Batalionul 528 Cercetare “VLAD ÞEPEª” (The 528th Reconnaissance Battalion "VLAD ÞEPEª")
Batalionul 631 Tancuri (The 631st Tank Battalion)
Batalionul 385 Artilerie “IANCU DE HUNEDOARA”---serviciu(The 385th Artillery Battalion "IANCU DE HUNEDOARA"-duty)
Vizualizat: 445 ori.
Batalionul 528 Cercetare “VLAD ȚEPEȘ” (The 528th Reconnaissance Battalion "VLAD ȚEPEȘ")
Vizualizat: 524 ori.
Batalionul 631 Tancuri (The 631st Tank Battalion)
Vizualizat: 423 ori.
Batalionul 811 Infanterie „DEJ” (The 811th Infantry Battalion "DEJ")
Batalionul 811 Infanterie „DRAGONII TRANSILVANI” (The 811th Infantry Battalion "DRAGONII TRANSILVANI")
Batalionul 812 Infanterie “BISTRIÞA” (The 812th Infantry Battalion "BISTRIÞA")
Batalionul 811 Infanterie „DEJ” (The 811th Infantry Battalion "DEJ")
Vizualizat: 380 ori.
Batalionul 811 Infanterie „DRAGONII TRANSILVANI” (The 811th Infantry Battalion "DRAGONII TRANSILVANI")
Vizualizat: 375 ori.
Batalionul 812 Infanterie “BISTRIȚA” (The 812th Infantry Battalion "BISTRIȚA")
Vizualizat: 406 ori.
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODÔ --instrucþie 1(The 814th Tank Battalion "MIHAI VODÃ" -training 1)
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODÔ --instrucþie 2(The 814th Tank Battalion "MIHAI VODÃ"- training 2)
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODÔ --oraº (The 814th Tank Battalion "MIHAI VODÃ")
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODĂ” --instrucție 1(The 814th Tank Battalion "MIHAI VODĂ" -training 1)
Vizualizat: 388 ori.
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODĂ” --instrucție 2(The 814th Tank Battalion "MIHAI VODĂ"- training 2)
Vizualizat: 361 ori.
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODĂ” --oraș (The 814th Tank Battalion "MIHAI VODĂ")
Vizualizat: 345 ori.
Batalionul 817 Artilerie Mixtã ,,PETRU RAREª’’ (The 817th Mixed Artillery Battalion "PETRU RARES")
Batalionul Nave Treceri Fluviale (River Cross Battalion)
Batalionul Stat Major si deservire (Staff Battalion)
Batalionul 817 Artilerie Mixtă ,,PETRU RAREȘ’’ (The 817th Mixed Artillery Battalion "PETRU RARES")
Vizualizat: 374 ori.
Batalionul Nave Treceri Fluviale (River Cross Battalion)
Vizualizat: 370 ori.
Batalionul Stat Major si deservire (Staff Battalion)
Vizualizat: 398 ori.