Batalionul 348 Apãrare Antiaerianã “DOBROGEA” (The 348th Air Defence Battalion "DOBROGEA")
Batalionul 385 Artilerie “IANCU DE HUNEDOARA” (The 385th Artillery Battalion "IANCU DE HUINEDOARA")
Batalionul 435 Logistic “CIUC” (The 435th Logistic Battalion "CIUC")
Batalionul 348 Apărare Antiaeriană “DOBROGEA” (The 348th Air Defence Battalion "DOBROGEA")
Vizualizat: 145 ori.
Batalionul 385 Artilerie “IANCU DE HUNEDOARA” (The 385th Artillery Battalion "IANCU DE HUINEDOARA")
Vizualizat: 196 ori.
Batalionul 435 Logistic “CIUC” (The 435th Logistic Battalion "CIUC")
Vizualizat: 172 ori.
Batalionul 528 Cercetare “VLAD ÞEPEª” (The 528th Reconnaissance Battalion "VLAD ÞEPEª")
Batalionul 631 Tancuri (The 631st Tanks Battalion)
Batalionul 811 Infanterie „DEJ”(The 811th Infantry Battalion "DEJ")
Batalionul 528 Cercetare “VLAD ȚEPEȘ” (The 528th Reconnaissance Battalion "VLAD ȚEPEȘ")
Vizualizat: 265 ori.
Batalionul 631 Tancuri (The 631st Tanks Battalion)
Vizualizat: 194 ori.
Batalionul 811 Infanterie „DEJ”(The 811th Infantry Battalion "DEJ")
Vizualizat: 175 ori.
Batalionul 811 Infanterie „DRAGONII TRANSILVANI” (The 811th Infantry Battalion "DRAGONII TRANSILVANI")
Batalionul 812 Infanterie “BISTRIÞA” ”(The 812th Infantry Battalion "BISTRIÞA")
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODÔ (The 814th Tank Battalion "MIHAI VODÃ")
Batalionul 811 Infanterie „DRAGONII TRANSILVANI” (The 811th Infantry Battalion "DRAGONII TRANSILVANI")
Vizualizat: 166 ori.
Batalionul 812 Infanterie “BISTRIȚA” ”(The 812th Infantry Battalion "BISTRIȚA")
Vizualizat: 163 ori.
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODĂ” (The 814th Tank Battalion "MIHAI VODĂ")
Vizualizat: 238 ori.
Batalionul 817 Artilerie Mixtã ,,PETRU RAREª’’(The 817th Mixed Artillery Battalion "PETRU RAREª")
Batalionul Nave treceri fluviale (River Cross Battalion)
Batalionul Stat Major ºi Deservire
Batalionul 817 Artilerie Mixtă ,,PETRU RAREȘ’’(The 817th Mixed Artillery Battalion "PETRU RAREȘ")
Vizualizat: 156 ori.
Batalionul Nave treceri fluviale (River Cross Battalion)
Vizualizat: 138 ori.
Batalionul Stat Major și Deservire
Vizualizat: 153 ori.