Centrul de instruire pentru tancuri ºi auto „COLONEL PANDELE PREDESCU”("COLONEL PANDELE PREDESCU” Tanks and Vehicles Training Center)
Centrul de Operaþii Psihologice (POs Center)
Centrul de producþie ºi asigurare activitãþi de reprezentare (Production and Representation Materials Supply Center)
Centrul de instruire pentru tancuri și auto „COLONEL PANDELE PREDESCU”("COLONEL PANDELE PREDESCU” Tanks and Vehicles Training Center)
Vizualizat: 163 ori.
Centrul de Operații Psihologice (POs Center)
Vizualizat: 173 ori.
Centrul de producție și asigurare activități de reprezentare (Production and Representation Materials Supply Center)
Vizualizat: 187 ori.
Comandamentul Comunicaþiilor ºi informaticii (Communications and Informatics Command)
Depozitul 129 Materiale Tehnice „CHINDIA” (The 129th Technical Materials Depot "CHINDIA")
Depozitului 238 materiale tranzit ºi achiziþii „JIUL”  (The 238th Tranzit Materials and Aquisitions Depot "JIUL")
Comandamentul Comunicațiilor și informaticii (Communications and Informatics Command)
Vizualizat: 161 ori.
Depozitul 129 Materiale Tehnice „CHINDIA” (The 129th Technical Materials Depot "CHINDIA")
Vizualizat: 148 ori.
Depozitului 238 materiale tranzit și achiziții „JIUL” (The 238th Tranzit Materials and Aquisitions Depot "JIUL")
Vizualizat: 144 ori.
Direcþia informare ºi relaþii publice (Information and Public Relations Directorate)
Direcþia generalã de informaþii a apãrãrii (Military Intelligence Directorate)
Direcþia Medicalã (Medical Assistance Directorate)
Direcția informare și relații publice (Information and Public Relations Directorate)
Vizualizat: 144 ori.
Direcția generală de informații a apărării (Military Intelligence Directorate)
Vizualizat: 249 ori.
Direcția Medicală (Medical Assistance Directorate)
Vizualizat: 163 ori.
Direcþia Topograficã Militarã (Military Topographic Directorate)
Divizia 1 Infanterie “DACICA” (The 1st Infantry Division "DACICA")
Divizia 4 Infanterie “GEMINA” (The 4th Infantry Division "GEMINA")
Direcția Topografică Militară (Military Topographic Directorate)
Vizualizat: 232 ori.
Divizia 1 Infanterie “DACICA” (The 1st Infantry Division "DACICA")
Vizualizat: 149 ori.
Divizia 4 Infanterie “GEMINA” (The 4th Infantry Division "GEMINA")
Vizualizat: 178 ori.