Baza de Instruire pentru Vânãtori de Munte „Bucegi” - fanion
(„Bucegi” Training Base for Mountain Troops )
Baza Sprijin Logistic „Muntenia” - fanion
(„Muntenia” Base for Logistic Support)
BRIGADA DE INFORMAÞII MILITARE - fanion
(Military Intelligence Brigade)
Baza de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi” - fanion
(„Bucegi” Training Base for Mountain Troops )
Vizualizat: 130 ori.
Baza Sprijin Logistic „Muntenia” - fanion
(„Muntenia” Base for Logistic Support)
Vizualizat: 162 ori.
BRIGADA DE INFORMAȚII MILITARE - fanion
(Military Intelligence Brigade)
Vizualizat: 335 ori.
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU ARTILERIE TERESTRà ªI ARTILERIE ANTIAERIANà „IOAN VODÔ - fanion
(„IOAN VODÔ Training Center for Ground and Air Defence Artillery
Centrul de Instruire pentru Operaþii Speciale - fanion
(Special Ops Training Center)
COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNIT - fanion
(Joint Logistics Command)
CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU ARTILERIE TERESTRĂ ȘI ARTILERIE ANTIAERIANĂ „IOAN VODĂ” - fanion
(„IOAN VODĂ” Training Center for Ground and Air Defence Artillery
Vizualizat: 162 ori.
Centrul de Instruire pentru Operații Speciale - fanion
(Special Ops Training Center)
Vizualizat: 233 ori.
COMANDAMENTUL LOGISTIC ÎNTRUNIT - fanion
(Joint Logistics Command)
Vizualizat: 514 ori.
DEPOZITUL 101 CARBURANÞI-LUBRIFIANÞI - fanion
(101st Fuel Depot)
Depozitul 164 Intendenþã – fanion
(164th Administrative Depot)
Divizia 2 Infanterie „Getica” – fanion
(2nd „Getica” Infantry Division)
DEPOZITUL 101 CARBURANȚI-LUBRIFIANȚI - fanion
(101st Fuel Depot)
Vizualizat: 208 ori.
Depozitul 164 Intendență – fanion
(164th Administrative Depot)
Vizualizat: 135 ori.
Divizia 2 Infanterie „Getica” – fanion
(2nd „Getica” Infantry Division)
Vizualizat: 142 ori.
DIVIZIONUL 50 CORVETE - fanion reprezentativ
(50th Corvette Squadron)
Poligonul de tragere „Smârdan” - fanion
(„Smârdan” Firing Range)
ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene „Aurel Vlaicu” - fanion
(„Aurel Vlaicu” Air Force Military School)
DIVIZIONUL 50 CORVETE - fanion reprezentativ
(50th Corvette Squadron)
Vizualizat: 174 ori.
Poligonul de tragere „Smârdan” - fanion
(„Smârdan” Firing Range)
Vizualizat: 120 ori.
Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene „Aurel Vlaicu” - fanion
(„Aurel Vlaicu” Air Force Military School)
Vizualizat: 139 ori.