Divizia 1 Infanterie “DACICA”
Divizia 4 Infanterie “GEMINA”
Regimentul 53 Rachete Antiaeriene “TROPAEUM TRAIANI”
Divizia 1 Infanterie “DACICA”
Vizualizat: 471 ori.
Divizia 4 Infanterie “GEMINA”
Vizualizat: 511 ori.
Regimentul 53 Rachete Antiaeriene “TROPAEUM TRAIANI”
Vizualizat: 503 ori.
ªcoala militarã de maiºtri militari a Forþelor Navale
Serviciul Istoric al Armatei
Trustul de presã
Școala militară de maiștri militari a Forțelor Navale
Vizualizat: 437 ori.
Serviciul Istoric al Armatei
Vizualizat: 472 ori.
Trustul de presă
Vizualizat: 637 ori.
Batalionul 49 Apãrare CBRN
BATALIONUL 136 GENIU
Batalionul 198 Logistic „Prut”
Batalionul 49 Apărare CBRN
Vizualizat: 630 ori.
BATALIONUL 136 GENIU
Vizualizat: 490 ori.
Batalionul 198 Logistic „Prut”
Vizualizat: 479 ori.
Batalionul IMINT
Batalionul instrucþie, comunicaþii ºi informaticã „Fraþii Buzeºti”
Brigada 9 Mecanizatã “MÃRêEªTI”
Batalionul IMINT
Vizualizat: 447 ori.
Batalionul instrucție, comunicații și informatică „Frații Buzești”
Vizualizat: 480 ori.
Brigada 9 Mecanizată “MĂRĂȘEȘTI”
Vizualizat: 543 ori.