Analize ale stării structurilor la Forțele Aeriene și Navale(Analyze of the Air Force and Navy structures)

ªedinþa de analizã la Forþele Aeriene

Ședința de analiză la Forțele Aeriene